islab-logo-beyaz

Boards

Home / İSLAB

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği
Serdal ZELYURT
İSAY Derneği Başkanı

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

Doç. Dr. Cemal KAZEZOĞLU

Doç. Dr. Arzu İRVEM

Prof. Dr. Özlem Çakır Madenci
Prof. Dr. Ferruh Kemal İşman
Doç. Dr. Erdinç Serin
Prof. Dr. Ülkü Altoparlak
Ecz. Melis Kaykın
Seda Kablan

Uz. Dr. Serap Demir Tekol
Uz. Dr. Kadri Demirel
Doç Dr. Çiğdem Arabacı
Uzm. Dr. İbrahim Yılmaz
Tevfik Kesemen

1Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
2Uzm. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU
3Doç. Dr. Cemal KAZEZOĞLU
4Dr. Ömer GÜZEL
5Prof. Dr. Özkan ALATAŞ
6Prof. Dr. Banu BAYRAKTAR, D(BMM), FCCM
7Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
8Prof. Dr. Orhan ODABAŞI
9Prof. Sultan HAIDER
10Prof. Dr. Muhittin SERDAR
11Uzm. Dr. Cengiz AYDIN
12Doç. Dr. Deniz İlhan TOPÇU
13Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER
14Uzm. Dr. Kadri DEMİREL
15Prof. Dr. Mustafa SERTESER
16Dr. Erhan PALAOĞLU
17Uzm. Dr. Bendigar SUNAR
18Doç. Dr. Arzu İRVEM
19Prof. Dr. Ferruh Kemal İŞMAN
20Doç. Dr. Çiğdem ARABACI
21Doç. Dr. Abdullah Emre GÜNER
22Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
23Uzm. Dr. Serap DEMİR TEKOL
24Prof. Dr. Özlem ÇAKIR MADENCİ
25Prof. Dr. Birsen KARAMAN
26Uzm. Dr. Metin ESER
27Prof. Dr. Zehra Oya UYGUNER
28Prof. Dr. Asuman GEDİKBAŞI
29Uzm. Dr. Ayşegül GENÇ
30Doç. Dr. Özben YALÇIN
31Prof. Dr. Süheyla UYAR BOZKURT
32Prof. Dr. Halide Nur Ürer
33Prof. Dr. Ali KARAMAN
34Prof. Dr. Ülkü Altoparlak
35Uzm. Dr. İbrahim Yılmaz
36Doç. Dr. Erdinç Serin