Kan Gruplama Sistemleri

Anasayfa
ABO ve Rh D gruplarını jel yöntemi ile tespit eder. Bir kartta 2 farklı test uygulanır. Kontrol kuyucuğu içerir.
Ürün No:   OBGFG112  12 jel kart, OBGFG148 48 jel kart
Anasayfa
ABO ve Rh D gruplarını jel yöntemi ile tespit eder. Bir kartta 2 farklı test uygulanır. Kontrol kuyucuğu içermez AB kuyucuğu içerir.
Ürün No:   OBGFG212  12 jel kart, OBGFG248 48 jel kart
Anasayfa
ABO, A1, Rh D, Rh D VI and CDE’yi jel yöntemi ile tespit eder.
Ürün No:   OBGFG312  12 jel kart, OBGFG348 48 jel kart
Anasayfa
ABO, Rh D, Rh D VI ve ters gruplamayı jel yöntemi ile tespit eder.
Ürün No:   OBGFRG12  12 jel kart, OBGFRG48 48 jel kart
Anasayfa
Yenidoğanlarda ABO, Rh D, Rh DVI ve Direk Coombs testinin uygulanmasını sağlar.
Ürün No:   OBGNEOG12  12 jel kart, OBGNEOG48 48 jel kart
Anasayfa
ABO, Rh uyumsuzluğunu, hasta serumunda donör eritrositlerine karşı olan veya donör serumunda hasta eritrositlerine karşı olan antikorların varlığını jel tekniği ile tespit eder. ( Crossmatch )
Anasayfa
Klinik öneme sahip Rh antijenleri ve K antijeninin jel yöntemi ile tespit edilmesini sağlar.
Ürün No:   OBGRHS12  12 jel kart, OBGRHS48 48 jel kart
Anasayfa
Bu test, jel tekniği ile eritrositlerdeki A1 antijeninin tespitini sağlar.
Ürün No:   OBGAS12  12 jel kart, OBGRAS48 48 jel kart
Anasayfa
Bu test ters gruplamayı, antikor taramasını ve belirlenmesini ve uyumluluk testi yapılmasını sağlar.
Ürün No:   OBGNG12  12 jel kart, OBGRNG48 48 jel kart
Anasayfa
Bu test Coombs testini(DAT) direk, Coombs (IAT), uyumluluk, antikor tarama ve belirleme testlerinin indirek olarak yapılmasını sağlar.
Ürün No:   OBGAHG12  12 jel kart, OBGRAHG48 48 jel kart
Anasayfa
Bu test invivo ile hassaslaşan IgG veya C3d komplemanı eritrositlerinin tespit edilmesini sağlar.
Ürün No:   OBGDAT12  12 jel kart, OBGRDAT48 48 jel kart


ODAK Blood Grouping Reagent ; Slide ve Tüp Test için

OBG Anti-A

Ürün No: OBGAA     10ml Şişe

OBG Anti-B

Ürün No: OBGAB     10ml Şişe

OBG Anti-D

Ürün No: OBGAD     10ml Şişe


ODAK Blood Grouping Dilüent ve Solüsyonlar

OBG Bromelin Solution

Ürün No: OBGBS10   10ml Şişe   OBGBS50   50ml

OBG Papain Solution

Ürün No: OBGPS10   10ml Şişe

OBG LISS Dilüent

Ürün No: OBGLISS100   100ml Şişe   OBGLISS500   500ml


ODAK Blood Grouping Red Blood Cells

OBG Red blood cells ; reverse gruplama için

OBG Cell Reverse A1, B

Ürün No: OBGRBC2   2 x 5ml Şişe

OBG Cell Reverse A1, A2, B, O

Ürün No: OBGRBC4   4 x 5ml Şişe

OBG Red blood cells ; antikor tarama ve tanımlama için

OBG Cell Screen 1-2

Ürün No: OBGRBCAS2   2 x 5ml Şişe

OBG Cell Screen 1-2 Pap

Ürün No: OBGRBCAS2P   2 x 5ml Şişe

OBG Cell Screen 1-2-3

Ürün No: OBGRBCAS3   3 x 5ml Şişe

OBG Cell Screen 1-2-3 Pap

Ürün No: OBGRBCAS3P   3 x 5ml Şişe

OBG Cell ID 11

Ürün No: OBGCID11   11 x 3ml Şişe

OBG Cell ID 11 Pap

Ürün No: OBGCID11P   11 x 3ml Şişe

OBG Cell Coombs Control

Ürün No: OBGCCC   5ml Şişe