Biotindaz

Serum veya plazmada biotinidaz aktivitesinin kolorimetrik yöntemle tespit edilmesinde kullanılır


Mikropleyt yöntemi için 500 testlik ambalaj
Tüp yöntemi için 200 testlik ambalaj